© DeKinderbekkenfysiotherapeut / DeBekkenfysiotherapeut 2019
DeKinderbekkenfysiotherapeut DeKBF Voorwaarden
Vergoeding bekkenfysiotherapie bij kinderen De meeste zorgverzekeraars dekken vergoeden de kosten van onderzoek en behandeling bekkenfysiotherapie bij kinderen uit de basisverzekering. U kunt rechtstreeks een afspraak maken met de fysiotherapeut of eerst een verwijzing vragen bij uw huisarst of specialist. Voor kinderen onder de 18 jaar worden 9 soms 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Het is mogelijk de behandeling voort te zetten. De voorwaarden voor deze verlenging is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Behandel overeenkomst De kinderbekkenfysiotherapeut hanteert de modelregeling Fysiotherapeut-Patient van het KNGF. Hierin zijn de wederzijdse rechten en plichten beschreven, zoals vergoedingen, de identificatieplicht, onze uiterste zorg voor uw privacy, ons streven u te volledig te informeren en helder te zijn over verwachtingen, maar ook het nakomen van afspraken, oefeningen etc.